Medlemsbrev, mars 2023

Även om vi är många som njuter av de fina vinterdagarna har vi börjat planera inför våren.

Vårens städdagar

Söndagarna den 2 och 16 april. Samling kl. 10:00 vid dansbanan. Vi delar upp oss för olika uppgifter och återsamlas kl. 12:30 för korvgrillning som samfälligheten bjuder på.

Planen är att vi bland annat kommer rensa upp från vinterstormarna, elda och ordna med en ny spång till Abborrberget.
Stommen till dansbanan börjar bli lite dålig på en del ställen. Vi byter ut det som behövs. Under sommaren skall den målas i samma nyans som klubbstugorna.

Städdagarna är ett bra tillfälle att både snygga till vårt område och lära känna grannarna. Vi hoppas att många kan komma!

Årsmöte 18 juni

Notera gärna redan nu att vårt årsmöte är den 18 juni kl. 11:00. Dokument kommer att finnas på vår hemsida under rubriken dokument.

Om du har någon motion till årsmötet behöver det enligt våra stadgar skickas in till styrelsen senast under april månad.

Bryggor och båtuppläggningsplats vid södra badet

Styrelsen vill att de som har båtplatser och lägger sina båtar vid södra badet utser en person som styrelsen kan ha kontakt med. Det vore önskvärt med någon att ha en dialog med om hur vi kan förbättra området och var båtarna kan placeras bättre så att den vackra platsen blir tillgänglig för fler. 

Arbetet med utegymmet fortsätter

Vi planerar att färdigställa utegymmet. Tanken är att det skall bli träning för alla med möjlighet att variera vikter efter behag. Även barn skall få plats i utegymmet. Vi sätter upp en så kallad slackline – en låg lina som sätts på låg höjd för balansträning. För att minska skaderisken har vi förberett för markduk och flis eller bark som ska läggas ut innan alla redskap monteras. Sen rekommenderar vi både stora och små att testa!

Lugnet har en grupp på Facebook för oss medlemmar. Om du använder Facebook kan du gärna gå med i vår gemensamma grupp länk

Har du en grill som du inte använder längre och vill skänka till föreningen kan du höra av dig. Slipper vi köpa in en sparar vi lite pengar i föreningskassan.

Ser fram emot att träffa er på årsmötet och städdagarna.

Styrelsen