Kallelse till årsmöte 23 augusti

Hej, hoppas att ni alla haft en bra sommar! Välkomna till årsstämman 2020. Pandemin nödgade oss att skjuta på ordinarie tidpunkt och reservtillfället (ursprungligen 22/8) har vi justerat till söndag den 23/8 kl 11.00 vid klubbstugorna. Som vi alla vet så är vi i skrivande stund mitt i pandemin med oförändrade restriktioner d v s attFortsätt läsa ”Kallelse till årsmöte 23 augusti”

Datum att notera framöver

Vårens två städdagar har som bekant ställts in. Det blir inte heller något traditionellt valborgsfirande på grund av det rådande läget. Den inplanerade byggdagen 10 maj kvarstår dock (se tidigare notis). Med anledning av de inställda städdagarna och för den gemensamma trevnaden vill vi uppmana alla att ta en extra titt runt det egna närområdetFortsätt läsa ”Datum att notera framöver”

Öppet brev till alla medlemmar från valberedningen

Hej alla medlemmar, gamla och nya, i Norrö/Lugnetssamfällighetsförening! Som ni alla vet ingår våra tomter i en samfällighetsförening, en form av förening som övervakas av Länsstyrelsen. Vi är en liten förening, ca 70 fastigheter, men vi äger en stor förmögenhet. Vår gemensamma förmögenhet består av våra vatten- och grönområden som är större till ytan änFortsätt läsa ”Öppet brev till alla medlemmar från valberedningen”

Ansökan om nedtagning

Ansökan om nedtagning av träd och buskar på föreningens samfällda grönområde. Vi får ofta förfrågningar från medlemmar angående nedtagning av träd på föreningens samfällda grönområde. För att styrelsen ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning ber vi dig att fylla i och lämna den här ansökan.

Boulemästerskap 2019

Lördag den 24 augusti kl 13.00 (OBS datumet) på Ängens boulebana Är du den nya mästaren? Picknickkorg, hejaramsor, ett glatt humör och många uppmuntrande tillrop till de tävlande hör dagen till när vi kämpar om Norrö/Lugnets vandringspris. Förfriskningar med tillbehör serveras. Tag med egna klot. Varmt välkomna! Har ni frågor om årets tävling, kontakta GuyFortsätt läsa ”Boulemästerskap 2019”

Årsmöte 16 juni

Söndag den 16 juni kl 11.00 hälsas alla medlemmar välkomna till Ängen för samfällighetens årsmöte! Årsmöte2019 Resultatrapport_20180101-20181231 Norrö-Lugnets Samfällighetsförening Balansrapport_20180101-20181231 Norrö-Lugnets Samfällighetsförening Budget_20190101-20191231 Norrö-Lugnets Samfällighetsförening

Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen

Så här skriver Roslagsvatten i ett öppet brev till oss på Norrö Lugnet: Gemensamhetsanläggning på Norrö vid fotbollsplanen Vi har valt en tillfällig gemensamhetslösning för ert område. Detta gäller för de boende på Backvägen, Mellanvägen samt Ängsvägen. Den tillfälliga gemensamhetslösningen är vid fotbollsplanen. Denna lösning kommer kvarstå under vintern, som längst fram till v.16. AnledningenFortsätt läsa ”Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen”