Datum att notera framöver

Vårens två städdagar har som bekant ställts in. Det blir inte heller något traditionellt valborgsfirande på grund av det rådande läget. Den inplanerade byggdagen 10 maj kvarstår dock (se tidigare notis). Med anledning av de inställda städdagarna och för den gemensamma trevnaden vill vi uppmana alla att ta en extra titt runt det egna närområdet och plocka bort skräp som ligger.

Årsstämman planerar vi preliminärt till lördagen den 13 juni. I skrivande stund är det högst osäkert om vi kan genomföra det då med hänsyn till smittläget. Vi har därför även avsatt ett reservdatum 22 augusti. Vänligen notera dessa datum i era kalendrar.

Öppet brev till alla medlemmar från valberedningen

Hej alla medlemmar, gamla och nya, i Norrö/Lugnets
samfällighetsförening!

Som ni alla vet ingår våra tomter i en samfällighetsförening, en form av förening som övervakas av Länsstyrelsen. Vi är en liten förening, ca 70 fastigheter, men vi äger en stor förmögenhet. Vår gemensamma förmögenhet består av våra vatten- och grönområden som är större till ytan än alla medlemmars fastigheter tillsammans. Tack vare vår vattenrätt har vi tillgång till fiske i Garnsviken enligt de regler som gäller för medlemmar. I grönområdena ingår Gavelberget, ängen med dansbanan och norra och södra badet.

För att sköta och förvalta dessa unika naturområden måste vi alla hjälpas åt med närvaro på städdagar men också vara beredda på att dela på ansvaret och ta på oss styrelseuppdrag för kortare eller längre period. Ett sådant uppdrag ger del i en trevlig gemenskap.

Länsstyrelsen övervakar genom våra årsmötesprotokoll att styrelsen är sammansatt enligt våra stadgar. Kan vi inte finna egna ledamöter tillsätts dessa externt av Länsstyrelsen. Detta skulle innebära höga kostnader alldeles i onödan och göra att vår nuvarande medlemsavgift skulle bli mycket högre. Låt oss undvika den situationen!

Nu börjar valberedningens arbete med att bygga styrelsen inför nästa mandatperiod. Det är extra viktigt att vi får din hjälp i år eftersom Cennet Svan lämnar styrelsen efter 6 år som ordförande och några andra styrelsemedlemmar står i begrepp att flytta från området.

Vi hoppas på din positiva inställning till styrelsearbete. Hör av dig till valberedningen snarast så att vi får en bra lösning som alla vinner på!

Med vänliga hälsningar

Karin Andersson 0739862294
Guy Hörnfeldt 0703255370
Gunilla Kvarntorp Ekstrand 0761066449

Boulemästerskap 2019

Lördag den 24 augusti kl 13.00 (OBS datumet) på Ängens boulebana

Är du den nya mästaren?

Picknickkorg, hejaramsor, ett glatt humör och många uppmuntrande tillrop till de tävlande hör dagen till när vi kämpar om Norrö/Lugnets vandringspris.

Förfriskningar med tillbehör serveras. Tag med egna klot.

Varmt välkomna!

Har ni frågor om årets tävling, kontakta Guy Hörnfeldt 070 325 53 70 eller Peter Grundström 070 528 92 30

Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen

Så här skriver Roslagsvatten i ett öppet brev till oss på Norrö Lugnet:

Gemensamhetsanläggning på Norrö vid fotbollsplanen

Vi har valt en tillfällig gemensamhetslösning för ert område. Detta gäller för de boende på Backvägen, Mellanvägen samt Ängsvägen. Den tillfälliga gemensamhetslösningen är vid fotbollsplanen. Denna lösning kommer kvarstå under vintern, som längst fram till v.16. Anledningen är att vi inte kan garantera att vår entreprenör kan hämta ert avfall vid er fastighet. Vi beklagar om detta ställer till besvär för er som fastighetsägare men säkerhet för allmänheten och säker arbetsmiljö för våra entreprenörer är av högsta prioritet.

Flera områden i kommunen har problem med vägförhållanden och svårigheterna har under senare år blivit mer och mer utmanande. Vi arbetar aktivt tillsammans med entreprenören och väghållare för att säkerställa en trygg och säker sophämtning.

Växlande temperaturer under vintertid medför allt oftare att vägarna beläggs av is istället för snö. Sopbilen kan då helt enkelt inte stanna i backarna och tömma soporna utan att riskera att glida. Detta hände innan jul i ert område med bil- och personskada som följd. Det spelar ingen roll hur mycket som sandas då det ena stunden är minusgrader och nästa plusgrader. Det som då händer är att sanden/gruset sjunker ned i isen och inte längre fyller någon funktion.

Jag vill även tillägga att även om det sandas precis innan sopbilen kommer så spelar det liten roll. Är det is under sanden/gruset så är det ändå väldigt svårt för bilen att stanna, tömma soporna och sedan köra vidare på ett säkert sätt.

För säker sophämtning är det viktigt att ansvarig vägförening tillsammans med entreprenören kommer överens om att snöröjning ska ske vid väderförhållanden som riskerar medföra halka. Idag sätta ofta gränsen till ett visst antal centimeter snö, men många andra orsaker påverkar väglaget.

Vi har fått många frågor ifall lastbilarna blivit sämre. Så är det inte! Lastbilarna har den utrustning som krävs, de har dubbdäck samt är utrustade med så kallad on-spot (kättingar som fälls ut under hjulen vid halt väglag).

Gemensamhetskärlen kommer hämtas en gång i veckan. Det är dock alltid svårt i början att beräkna om antalet kärl kommer räcka så jag ber er vara uppmärksamma och ber er ringa till kundservice på tel.nr 08–540 835 40 om kärlen blir fulla.

Jag hoppas att den här informationen svarar på några av era frågor. Kontakta mig gärna om ni undrar över något.

Med vänlig hälsning

Daniel Matthies, Roslagsvatten AB