Kontakt

Styrelse

Ordförande: Bengt Jönsson, e-post
Vice ordförande: Dan Winnansson, e-post
Sekreterare: Göran Hermansson, e-post
Kassör: Martina Benitez, e-post
Ledamot: Helena Sjögren, e-post

Suppleant: Jennie Norlin, e-post
Suppleant: David Vadlund, e-post

Övrigt

Fiskevårdsfrågor: Dan Winnansson (se ovan)
Båtklubben: Anders Englund, e-post
Vägföreningen: Se Vägföreningens hemsida
Belysning, felanmälan: Rapportera här
Ansökan om nedtagning av träd och buskar på föreningens samfällda grönområde (blankett)

Revisorer

Katrin Titma och Helene Höög

Revisorssuppleanter

Ewa Hillevik och Björn Berner

Valberedning

Gunilla Kvarntorp Ekstrand, Mathias Cavedoni och Guy Hörnfeldt