Kontakt

Styrelse

Ordförande: Bengt Jönsson, e-post
Vice ordförande: Dan Winnansson, e-post
Sekreterare: Göran Hermansson, e-post
Kassör: Jennie Norlin, e-post
Ledamot: Helena Sjögren, e-post

Suppleant: Martina Benitez, e-post
Suppleant: David Vadlund, e-post

Övrigt

Fiskevårdsfrågor: Dan Winnansson (se ovan)
Båtklubben: Anders Englund, e-post
Vägföreningen: Se Vägföreningens hemsida
Belysning, felanmälan: Rapportera här
Ansökan om nedtagning av träd och buskar på föreningens samfällda grönområde (blankett)

Revisorer

Katrin Titma och Björn Berner

Revisorssuppleanter

Ewa Hillevik och Helene Höög

Valberedning

Gunilla Kvarntorp Ekstrand, Mathias Cavedoni och Guy Hörnfeldt