Välkommen till Norrö/Lugnet!

Norrö/Lugnet är en samfällighetsförening bildad 1998 för de boende på norra delen av Norrö i Österåkers kommun. Vi är sammanlagt 70 medlemshushåll, numera flertalet permanent boende men fortfarande många fritidsboende. Tillsammans äger och förvaltar vi de samfällda grönområdena som omfattar blandskog, ängsmark, bad- och båtplatser, vilket tillsammans med rätt till fiske ger förutsättningar för ett aktivt och naturnära boende. Totalt äger och förvaltar vi 20 hektar mark med tillhörande vattenområden.

Vi, det vill säga varje fastighetsägare inom Lugnet, äger en andel av denna mark och har del av dess värde och del av ansvaret för dess förvaltning. Det är grunden för vår samfällighet.

Medlemskap och årsmöte

Medlemskap i Norrö/Lugnets Samfällighetsförening är obligatoriskt för varje fastighetsägare i området enligt lag (Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter). Styrelsen tillsätts av medlemmarna på årsstämman i juni varje år. Årsstämman är öppen för alla medlemmar och där kan du ta upp saker som du vill ändra på. Om beslut ska fattas i frågan måste du lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 30 april. Årsavgiften till samfälligheten är 400 kr.

Städdagar

Städdagar arrangeras på våren (två gånger) och hösten (två gånger) då underhåll av grönområdena, baden och föreningsstugorna sker. Det är viktigt att alla som kan ställer upp solidariskt vid ett tillfälle vår och höst. Städdagarna fyller även en social funktion då man lär känna både området och grannarna bättre. Vi avslutar alltid med korv och fika på Ängen för alla!

Midsommarafton

Varje år anordnas en midsommarfest på Ängen av medlemmarna. Vanligtvis brukar dagen börja med att en lövad skrinda hämtar upp alla barn som sedan färdas till Ängen där midsommarstången reses. Sedan fortsätter dagen med dans kring stången, lekar, lotterier och servering.

Båtplats

Bara ett fåtal fastigheter inom området har sjötomt, däremot har många ”strandtomt”. Medlem som saknar ”strandtomt” kan få  båtplats på någon av de två bryggplatser som finns. En ligger i norr, Uddens båtplats och en vid Södra badet, Norrö Båtklubb. Båtplatserna sköts inte av föreningen utan av båtklubbar. Söker du båtplats kan du kontakta någon i Lugnets styrelse som hänvisar dig till rätt person.

Badplats

Det finns två fina badplatser inom föreningens område, södra och norra badplatsen.

Fiske

Om du är intresserad av fiske har du som medlem rätt att fiska i Garnsviken och delar av kanalen. Du kan handredskapsfiska, lägga nät, långrev och har rätt att fånga kräftor. För att fiska måste du vara medlem i Garnsvikens Fiskevårdsområdesförening. När du ansöker om medlemskap ska du hänvisa till att du har fiskeservitut genom att vara medlem i Norrö/Lugnets Samfällighetsförening. För att nå rätt person kan du ta kontakt med någon i Lugnets styrelse.

Vägarna

Våra vägar sköts inte kommunalt utan av Norrövägar Samfällighetsförening där medlemskap är obligatoriskt för alla fastigheter på Norrö. Även denna förening har årligen stämmor där man kan delta och föra fram sina åsikter.

Regelbunden information

Anmäl din e-postadress under ”Kontakt” i menyn så får du kallelser och övrig information från föreningen via e-post. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor.

Facebook

Både Norrö Lugnet samfällighetsförening och Norrövägar samfällighetsförening har privata Facebookgrupper.