Höstens städdagar 2020

Söndagen den 11 oktober och/eller söndagen den 25 oktober kl. 10:00 -13:00 träffas vi på ängen för höstens 2 städdagar.

De arbeten vi fokuserar på vid dessa tillfällen är:

  • Fälla några angripna granar = såga, dra ris, bära stockar m.m.
  • Reparera en spång vid södra badet = såga, spika, skruva m.m.
  • Avsluta röjningen vid södra badet = såga, dra ris, bära stockar m.m.
  • Ta ned takduken på dansbanan inför vintern = vika ihop densamma.

Ta gärna med egna verktyg lämpliga för ovanstående arbeten.
Vi delar upp oss i grupper när vi ses.

När vi är klara för dagen blir det korv, dricka och kaffe med kaka.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte 23 augusti

Hej, hoppas att ni alla haft en bra sommar!

Välkomna till årsstämman 2020. Pandemin nödgade oss att skjuta på ordinarie tidpunkt och reservtillfället (ursprungligen 22/8) har vi justerat till söndag den 23/8 kl 11.00 vid klubbstugorna.

Som vi alla vet så är vi i skrivande stund mitt i pandemin med oförändrade restriktioner d v s att vi inte får samlas mer än 50 personer och alla måste hålla avstånd till varandra. Men för att vi ska få en hel och fungerande styrelse så måste vi få till detta möte.

För att minimera antalet personer så är det bra om bara en person per fastighet kommer till mötet och är det någon som inte vill/kan komma så kan man som vanligt lämna fullmakt.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Datum att notera framöver

Vårens två städdagar har som bekant ställts in. Det blir inte heller något traditionellt valborgsfirande på grund av det rådande läget. Den inplanerade byggdagen 10 maj kvarstår dock (se tidigare notis). Med anledning av de inställda städdagarna och för den gemensamma trevnaden vill vi uppmana alla att ta en extra titt runt det egna närområdet och plocka bort skräp som ligger.

Årsstämman planerar vi preliminärt till lördagen den 13 juni. I skrivande stund är det högst osäkert om vi kan genomföra det då med hänsyn till smittläget. Vi har därför även avsatt ett reservdatum 22 augusti. Vänligen notera dessa datum i era kalendrar.

Vårens städdagar inställda

Styrelsen har bestämt att vårens två planerade städdagar ställs in mot bakgrund av det rådande läget. Tills vidare låter vi ”byggdagen” 10 maj kvarstå i planeringen.

  • Städdag 1 – söndag 19 april klockan 10
  • Städdag 2 – söndag 26 april klockan 10
  • Byggdag – söndag 10 maj klockan 10

För att underlätta planeringen vid byggdagen ber vi om OSA till norrolugnet@gmail.com om du kan medverka.

Öppet brev till alla medlemmar från valberedningen

Hej alla medlemmar, gamla och nya, i Norrö/Lugnets
samfällighetsförening!

Som ni alla vet ingår våra tomter i en samfällighetsförening, en form av förening som övervakas av Länsstyrelsen. Vi är en liten förening, ca 70 fastigheter, men vi äger en stor förmögenhet. Vår gemensamma förmögenhet består av våra vatten- och grönområden som är större till ytan än alla medlemmars fastigheter tillsammans. Tack vare vår vattenrätt har vi tillgång till fiske i Garnsviken enligt de regler som gäller för medlemmar. I grönområdena ingår Gavelberget, ängen med dansbanan och norra och södra badet.

För att sköta och förvalta dessa unika naturområden måste vi alla hjälpas åt med närvaro på städdagar men också vara beredda på att dela på ansvaret och ta på oss styrelseuppdrag för kortare eller längre period. Ett sådant uppdrag ger del i en trevlig gemenskap.

Länsstyrelsen övervakar genom våra årsmötesprotokoll att styrelsen är sammansatt enligt våra stadgar. Kan vi inte finna egna ledamöter tillsätts dessa externt av Länsstyrelsen. Detta skulle innebära höga kostnader alldeles i onödan och göra att vår nuvarande medlemsavgift skulle bli mycket högre. Låt oss undvika den situationen!

Nu börjar valberedningens arbete med att bygga styrelsen inför nästa mandatperiod. Det är extra viktigt att vi får din hjälp i år eftersom Cennet Svan lämnar styrelsen efter 6 år som ordförande och några andra styrelsemedlemmar står i begrepp att flytta från området.

Vi hoppas på din positiva inställning till styrelsearbete. Hör av dig till valberedningen snarast så att vi får en bra lösning som alla vinner på!

Med vänliga hälsningar

Karin Andersson 0739862294
Guy Hörnfeldt 0703255370
Gunilla Kvarntorp Ekstrand 0761066449

Kallelse till höstens städdagar

Söndagen den 6 Oktober och/eller söndagen den 20 oktober kl. 10:00-13:00 träffas vi på Ängen för höstens två städdagar.

Vi delar upp oss i grupper när vi ses där.

När vi är klara för dagen blir det korv, dricka och kaffe med kaka.

VÄLKOMNA!

Boulemästerskap 2019

Lördag den 24 augusti kl 13.00 (OBS datumet) på Ängens boulebana

Är du den nya mästaren?

Picknickkorg, hejaramsor, ett glatt humör och många uppmuntrande tillrop till de tävlande hör dagen till när vi kämpar om Norrö/Lugnets vandringspris.

Förfriskningar med tillbehör serveras. Tag med egna klot.

Varmt välkomna!

Har ni frågor om årets tävling, kontakta Guy Hörnfeldt 070 325 53 70 eller Peter Grundström 070 528 92 30