Kallelse till årsmöte 23 augusti

Hej, hoppas att ni alla haft en bra sommar!

Välkomna till årsstämman 2020. Pandemin nödgade oss att skjuta på ordinarie tidpunkt och reservtillfället (ursprungligen 22/8) har vi justerat till söndag den 23/8 kl 11.00 vid klubbstugorna.

Som vi alla vet så är vi i skrivande stund mitt i pandemin med oförändrade restriktioner d v s att vi inte får samlas mer än 50 personer och alla måste hålla avstånd till varandra. Men för att vi ska få en hel och fungerande styrelse så måste vi få till detta möte.

För att minimera antalet personer så är det bra om bara en person per fastighet kommer till mötet och är det någon som inte vill/kan komma så kan man som vanligt lämna fullmakt.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen