Medlemsbrev 1 – januari 2021

Vintern är här – både på gott och ont

Styrelsen har hållit ett antal möten under hösten och vintern och jobbat främst med nytt förslag till ny grönområdesplan. Under våren kommer ett slutgiltigt förslag vara klart för diskussion på årsmötet i juni.

Vi har också fört samtal med både vägföreningen och Roslagsvatten gällande problemen kring avfallshämtningen.
Som vintern ser ut vissa år nu för tiden med snö och tö blir det ibland problem att köra i backarna på Mellan- och Backvägen.

Vi som bor på Ängsvägen, Mellanvägen och Backvägen kan då missa avfallshämtningen, vilket skedde i januari. Fortsätter problemen kommer vi se till att extra avfallskärl placeras vid dansbanan på Ängsvägen.

Österåker kommun och Roslagsvatten har tagit fram en ny plan för avfall, Avfallsplan 2030.
På kommunens webbplats kan man läsa, ”Med den nya förpackningsförordningen som träder i kraft 2023 och innebär att alla hushåll kommer att kunna lämna sina förpackningar nära bostaden kommer det bli lättare för hushållen att återvinna mer.
För närvarande (2020) är det ännu inte klarlagt hur insamlingssystemet kommer att se ut.”

Styrelsen jobbar vidare med detta och kommer med förslag när vi vet mer om förutsättningarna. Läs mer på Österåkers webbplats.

Vårens städdagar är förlagda till 18 och 25 april. Mer information kommer när det närmar sig.

Studiecirkel om fågelskådning

Om intresse finns kommer jag anordna en studiecirkel om fågelskådning i vår. På Norrö har vi en omväxlande natur med plats för många fågelarter. Från min tomt på Ängsvägen har jag sett 63 olika arter.