Öppet brev till alla medlemmar från valberedningen

Hej alla medlemmar, gamla och nya, i Norrö/Lugnets
samfällighetsförening!

Som ni alla vet ingår våra tomter i en samfällighetsförening, en form av förening som övervakas av Länsstyrelsen. Vi är en liten förening, ca 70 fastigheter, men vi äger en stor förmögenhet. Vår gemensamma förmögenhet består av våra vatten- och grönområden som är större till ytan än alla medlemmars fastigheter tillsammans. Tack vare vår vattenrätt har vi tillgång till fiske i Garnsviken enligt de regler som gäller för medlemmar. I grönområdena ingår Gavelberget, ängen med dansbanan och norra och södra badet.

För att sköta och förvalta dessa unika naturområden måste vi alla hjälpas åt med närvaro på städdagar men också vara beredda på att dela på ansvaret och ta på oss styrelseuppdrag för kortare eller längre period. Ett sådant uppdrag ger del i en trevlig gemenskap.

Länsstyrelsen övervakar genom våra årsmötesprotokoll att styrelsen är sammansatt enligt våra stadgar. Kan vi inte finna egna ledamöter tillsätts dessa externt av Länsstyrelsen. Detta skulle innebära höga kostnader alldeles i onödan och göra att vår nuvarande medlemsavgift skulle bli mycket högre. Låt oss undvika den situationen!

Nu börjar valberedningens arbete med att bygga styrelsen inför nästa mandatperiod. Det är extra viktigt att vi får din hjälp i år eftersom Cennet Svan lämnar styrelsen efter 6 år som ordförande och några andra styrelsemedlemmar står i begrepp att flytta från området.

Vi hoppas på din positiva inställning till styrelsearbete. Hör av dig till valberedningen snarast så att vi får en bra lösning som alla vinner på!

Med vänliga hälsningar

Karin Andersson 0739862294
Guy Hörnfeldt 0703255370
Gunilla Kvarntorp Ekstrand 0761066449