Ansökan om nedtagning

Ansökan om nedtagning av träd och buskar på föreningens samfällda grönområde.
Vi får ofta förfrågningar från medlemmar angående nedtagning av träd på föreningens samfällda grönområde. För att styrelsen ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning ber vi dig att fylla i och lämna den här ansökan.