Protokoll från årsmötet 2019

Ett stort antal medlemmar i samfälligheten representerande ett drygt 30-tal av medlemsfastigheterna deltog vid årets årsmöte den 16 juni på sommarsköna Ängen. På den här sidan hittar du både protokollet från mötet samt uppdaterad information om sammansättning av styrelse m m.