Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen

Så här skriver Roslagsvatten i ett öppet brev till oss på Norrö Lugnet:

Gemensamhetsanläggning på Norrö vid fotbollsplanen

Vi har valt en tillfällig gemensamhetslösning för ert område. Detta gäller för de boende på Backvägen, Mellanvägen samt Ängsvägen. Den tillfälliga gemensamhetslösningen är vid fotbollsplanen. Denna lösning kommer kvarstå under vintern, som längst fram till v.16. Anledningen är att vi inte kan garantera att vår entreprenör kan hämta ert avfall vid er fastighet. Vi beklagar om detta ställer till besvär för er som fastighetsägare men säkerhet för allmänheten och säker arbetsmiljö för våra entreprenörer är av högsta prioritet.

Flera områden i kommunen har problem med vägförhållanden och svårigheterna har under senare år blivit mer och mer utmanande. Vi arbetar aktivt tillsammans med entreprenören och väghållare för att säkerställa en trygg och säker sophämtning.

Växlande temperaturer under vintertid medför allt oftare att vägarna beläggs av is istället för snö. Sopbilen kan då helt enkelt inte stanna i backarna och tömma soporna utan att riskera att glida. Detta hände innan jul i ert område med bil- och personskada som följd. Det spelar ingen roll hur mycket som sandas då det ena stunden är minusgrader och nästa plusgrader. Det som då händer är att sanden/gruset sjunker ned i isen och inte längre fyller någon funktion.

Jag vill även tillägga att även om det sandas precis innan sopbilen kommer så spelar det liten roll. Är det is under sanden/gruset så är det ändå väldigt svårt för bilen att stanna, tömma soporna och sedan köra vidare på ett säkert sätt.

För säker sophämtning är det viktigt att ansvarig vägförening tillsammans med entreprenören kommer överens om att snöröjning ska ske vid väderförhållanden som riskerar medföra halka. Idag sätta ofta gränsen till ett visst antal centimeter snö, men många andra orsaker påverkar väglaget.

Vi har fått många frågor ifall lastbilarna blivit sämre. Så är det inte! Lastbilarna har den utrustning som krävs, de har dubbdäck samt är utrustade med så kallad on-spot (kättingar som fälls ut under hjulen vid halt väglag).

Gemensamhetskärlen kommer hämtas en gång i veckan. Det är dock alltid svårt i början att beräkna om antalet kärl kommer räcka så jag ber er vara uppmärksamma och ber er ringa till kundservice på tel.nr 08–540 835 40 om kärlen blir fulla.

Jag hoppas att den här informationen svarar på några av era frågor. Kontakta mig gärna om ni undrar över något.

Med vänlig hälsning

Daniel Matthies, Roslagsvatten AB