Vårens ordinarie städdagar

7 april och 28 april är de två söndagar som gäller för vårens städdagar. Tiden är 10-13 och samlingsplatsen är Ängen. Som vanligt bjuds det korv och fika efter avslutat arbete.

Som medlem på Lugnet ska man medverka vid en av städdagarna. Vi har gemensamt tagit beslut om att vi vårdar vårt gemensamma tillsammans. Det är för att kunna hålla kostnader nere (medlemsavgiften) men det skänker också glädje och samhörighet att få förvalta vår fina samfällighet tillsammans.

Notera också att vi i år lagt in en extra städdag för att reda upp efter stormen Alfrida – den 17 mars.