Årsmöte 16 juni

Söndag den 16 juni kl 11.00 hälsas alla medlemmar välkomna till Ängen för samfällighetens årsmöte! Årsmöte2019 Resultatrapport_20180101-20181231 Norrö-Lugnets Samfällighetsförening Balansrapport_20180101-20181231 Norrö-Lugnets Samfällighetsförening Budget_20190101-20191231 Norrö-Lugnets Samfällighetsförening

Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen

Så här skriver Roslagsvatten i ett öppet brev till oss på Norrö Lugnet: Gemensamhetsanläggning på Norrö vid fotbollsplanen Vi har valt en tillfällig gemensamhetslösning för ert område. Detta gäller för de boende på Backvägen, Mellanvägen samt Ängsvägen. Den tillfälliga gemensamhetslösningen är vid fotbollsplanen. Denna lösning kommer kvarstå under vintern, som längst fram till v.16. AnledningenFortsätt läsa ”Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen”

Extra städdag efter stormen – 17 mars

Stormen Alfrida har satt sina spår i Roslagen, så även hos oss på Lugnet. Det kommer att kräva en extra insats jämfört med vanliga år och därför har vi lagt in en extra stormstäddag – söndagen den 17 mars kl 10-14. Samling på Ängen. Vår grönområdesansvarige har inventerat skadorna i samfälligheten. Ni som har motorsågFortsätt läsa ”Extra städdag efter stormen – 17 mars”