Kallelse till höstens städdagar

Söndagen den 6 Oktober och/eller söndagen den 20 oktober kl. 10:00-13:00 träffas vi på Ängen för höstens två städdagar. Vi delar upp oss i grupper när vi ses där. När vi är klara för dagen blir det korv, dricka och kaffe med kaka. VÄLKOMNA!

Ansökan om nedtagning

Ansökan om nedtagning av träd och buskar på föreningens samfällda grönområde. Vi får ofta förfrågningar från medlemmar angående nedtagning av träd på föreningens samfällda grönområde. För att styrelsen ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning ber vi dig att fylla i och lämna den här ansökan.