Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen

Så här skriver Roslagsvatten i ett öppet brev till oss på Norrö Lugnet: Gemensamhetsanläggning på Norrö vid fotbollsplanen Vi har valt en tillfällig gemensamhetslösning för ert område. Detta gäller för de boende på Backvägen, Mellanvägen samt Ängsvägen. Den tillfälliga gemensamhetslösningen är vid fotbollsplanen. Denna lösning kommer kvarstå under vintern, som längst fram till v.16. AnledningenFortsätt läsa ”Info från Roslagsvatten ang. sophämtningen”

Extra städdag efter stormen – 17 mars

Stormen Alfrida har satt sina spår i Roslagen, så även hos oss på Lugnet. Det kommer att kräva en extra insats jämfört med vanliga år och därför har vi lagt in en extra stormstäddag – söndagen den 17 mars kl 10-14. Samling på Ängen. Vår grönområdesansvarige har inventerat skadorna i samfälligheten. Ni som har motorsågFortsätt läsa ”Extra städdag efter stormen – 17 mars”