Norrö/Lugnets

samfällighetsförening

Artiklar

MEDLEMSKAP OCH ÅRSMÖTE
Medlemskap i Norrö/Lugnets Samfällighetsförening är obligatoriskt för varje fastighetsägare i området. Föreningens styrelse tillsätts av medlemmarna på årstämman som hålls i juni varje år. Årsstämman är öppen för alla medlemmar, kallelse skickas ut 14 dagar innan. På årsstämman kan du ta upp saker som du vill ändra på. Om beslut ska fattas i frågan måste du lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 30 april. Årsavgiften till föreningen är 300 kr.

stddagsbild 20 STÄDDAGAR
Städdagar arrangeras på våren och hösten då skötsel av grönområdet, baden och föreningsstugorna sker. Det är viktigt att så många som möjligt deltar på städdagarna för att vi ska kunna hålla vårt område i bra skick. Städdagarna fyller också en social funktion då man lär känna både området och grannarna bättre.

MIDSOMMARAFTON
Varje år anordnas en midsommarfest på ängen av redigerad 75medlem-marna. Vanligtvis brukar dagen börja med att en lövad skrinda hämtar upp alla barn som sedan färdas till ängen där midsommarstången reses. Sedan fortsätter dagen med dans kring stången, lekar, lotterier och servering. Området är indelat i tre fastighetsgrupper som ansvarar för midsommar-firandet var sitt år vilket innebär att ansvaret för genom-förandet av midsommarfirandet återkommer vart tredje år. I bilagan som du hittar under ”Dokument o information- midsommar-midsommarindelning” ser du vilken grupp din fastighet tillhör.                                                         
BÅTPLATS
Bara ett fåtal fastigheter inom området har sjötomt, däremot har många ”strandtomt”. Medlem som saknar ”strandtomt” kan få  båtplats på någon av de två bryggplatser som finns. En ligger i norr, Uddens båtplats och en vid södra badet, Norrö Båtklubb. Båtplatserna sköts inte av föreningen utan av båtklubbar. Söker du båtplats kan du kontakta någon i Lugnets styrelse som hänvisar dig till rätt person. 

BADPLATS

Det finns två fina badplatser inom föreningens område, södra och norra badplatsen.

FISKE 
Om du är intresserad av fiske har du som medlem rätt att fiska i Garnsviken och delar av kanalen. Du kan handredskapsfiska, lägga nät, långrev och har rätt att fånga kräftor. För att fiska måste du vara medlem i Garnsvikens Fiskevårdsområdesförening. När du ansöker om medlemskap ska du hänvisa till att du har fiskeservitut genom att vara medlem i Norrö/Lugnets Samfällighetsförening. För att nå rätt person kan du ta kontakt med någon i Lugnets styrelse.

VÄGFÖRENINGEN
Våra vägar sköts inte kommunalt utan av Norrövägar Samfällighetsförening där medlemskap är obligatoriskt för alla fastigheter på Norrö. Även denna förening har årligen stämmor där man kan delta och föra fram sina åsikter. Läs mer på <www.norrovagar.se>  

KALLELSER OCH UTSKICK
Anmäl din e-postadress under "Kontakta oss" i menyn så får du kallelser och övrig information från föreningen via e-post. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor.

Styrelsen

 

AKTUELLT

 

                                                    

 

 

Städdagar våren 2017 

9 april kl 10:00 -12:00

23 aprill kl 10:00 - 12:00

Varmt välkommna !

(Träffas på ängen som vanligt)

 

OBS! Kontaktformuläret fungerar inte för tillfället!

Skicka e-post via egen mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.